به وب سایت شرکت آدلی خوش آمدید
 

 


ردیف شهر نام نمایندگی آدرس تلفن فاکس
1 اهواز  آقای دریساوی خ-بختیاری     
2 کرمانشاه  آقای شکری      
2 اراک آقای باغبانپور      
4 مشهد آقای مهندس آستانه پرست       
5 شیراز  آقای افتخاری      
6 کرج   آقای فرض الهی   گوهر دشت  34475249  34409183
7 قزوین  آقای هندوپور - نصری      
8 زنجان  آقای عبدالهی      
9  خرمدره  آقای ابراهیمی      
10  بجنورد  آقای نقدی پور      
 11  گرگان  آقای سلیمانی      
 12  فسا  آقای رجائی      
 13  همدان   آقای قهرمانی      
 14  دزفول  آقای تابنده       
 15  اصفهان  آقای خوارزمی  احمداآباد-خ گلزار

 2282210

09131010039

2282210

09124691192

 16  تهران   آقای حسین زاده       
 17  چالوس  آقای محمدزاده       
 18  اردبیل  آقای موسوی      
 19  تبریز  آقای رشیدی      

 

 
 
::اخبار::

 

طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت SANADATA